Afbeelding p17 witte trudo

Wie is Sint-Trudo? De Heilige Trudo voor beginners

De Trudofeesten vinden zevenjaarlijks plaats ter ere van de stichter van Sint-Truiden. Maar wat weet jij nog over de persoon die ruim 1300 jaar geleden de fundamenten legde voor wat nu de hoofdstad van Haspengouw is? We praten je bij in zes vragen en antwoorden.

Wanneer heeft de Heilige Trudo geleefd?
Trudo werd geboren in 628 als telg van een vooraanstaande familie. Het adellijke leven – met alle geneugten van dien – waren evenwel niet aan hem besteed. Trudo besloot naar Metz te reizen, waar hij zich liet vormen tot priester. Je zou kunnen stellen dat het dankzij deze beslissing van deze ene persoon is dat wij vandaag in Sint-Truiden wonen en niet in een stad met een andere naam.

Welke invloed heeft de Heilige Trudo op de stad gehad?
Dat kunnen we niet in vijf zinnen uitleggen, maar het feit dat Sint-Truiden ‘Sint-Truiden’ heet, is dus wellicht de belangrijkste stempel die hij drukte op onze geschiedenis. We zijn trouwens de enige stad in het land die vernoemd is naar haar stichter. Doordat Trudo na zijn intreding zijn bezittingen aan de bisschop van Metz schonk, werd ook de basis gelegd voor de zogenaamde ‘tweeheerlijkheid’ die onze stad lange tijd getypeerd heeft. Kort samengevat viel het ene gedeelte onder controle van de abt van Sint-Truiden, terwijl in het andere deel van de stad de prins-bisschop van Luik het voor het zeggen had.

Wat was er hier dan vóór Trudo geboren werd?
Sint-Truiden – of toch de stad in haar oorspronkelijke vorm – heette toen ‘Sarchinium’. Dat is Latijn voor een plaats die nu trouwens nog altijd bestaat, namelijk Zerkingen. Van daar is de Heilige Trudo trouwens afkomstig. Toch is het niet zo dat na diens dood in 693 ‘Sarchinium’ plots van naam veranderde. Pas sinds 1100 werd de naam ‘Sint-Truiden’ courant. De Heilige Trudo stichtte de stad Sint-Truiden, maar

wat moet ik me daarbij voorstellen?
Heb je een paar uurtjes? De korte versie is dat Trudo ongeveer in 660 een kerk bouwde – op de plaats van de huidige Abdij – en daar een groep geestelijken rond zich verzamelde. Zo ontstond een gemeenschap die langzamerhand uitgroeide tot een stad. Trudo heeft op die manier ook bijgedragen tot de verspreiding van het christelijke geloof in Haspengouw, iets wat in die tijd nogal eens samenging met maatschappelijke en economische ontwikkeling.

We spreken over de ‘Heilige Trudo’, maar waarom precies?
Vooraleer iemand heilig verklaard wordt, moeten er wonderen hebben plaatsgevonden. Dat is bij Trudo niet anders. En destijds kwamen die nogal vaak voor, als je de historische bronnen mag geloven. Bij Trudo ging het vaak om bestraffing en genezing. Zo bouwde hij een stenen kerkje. Toen een vrouw dat vernielde, werd zij met blindheid geslagen. Nadat Trudo haar vergiffenis geschonken had, herwon ze haar zicht. Andere gekende mirakelen zijn minder frappant – zoals het temmen van een wild zwijn – of tarten net alle verbeelding – zoals een waterbron die ineens aan Trudo’s voeten ontsproot.

Zijn er vandaag nog zichtbare sporen van Trudo in Sint-Truiden?
Absoluut. Op tientallen plaatsen in de stad zijn er schilderijen, beeldhouwwerken en andere historische objecten die Trudo voorstellen. Ga je zelf op zoek naar Trudo? Afbeeldingen herken je – zoals hierlangs te zien is – aan een aantal typische attributen. Zo draagt hij doorgaans in de ene hand een abtsstaf en in de andere hand een abdijkerk op schaal. Beide verwijzen naar zijn vormende functie als stichter van de stad. Zulke herkenbare elementen waren destijds belangrijk om zijn ideeën te verspreiden onder de toen nog grotendeels ongeletterde bevolking. Noem het stadsmarketing ‘avant la lettre’.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info